Fingerpori

Fingerpori

Fingerpori är en populär finsk serie som publicerades första gången år 2007 i Helsingin Sanomat, (vilket är Finlands största dagstidning). Fingerpori utkommer fortfarande dagligen i Helsingin Sanomat och också i 26 stycken andra finska tidningar. Fingerpori är tecknad av Pertti Jarla.

Fingerpori handlar om en fiktiv finsk by och dess invånare. Huvudpersonen heter Heimo Vesa och han är forskare till yrke.

Se Fingerpori serien i Helsingin Sanomat.